Σκανδαλώδες το deal Πειραιώς με KKR.

Αποκαλύπτουμε τι πραγματικά έχει συμφωνηθεί. Υπεραποδόσεις χωρίς κίνδυνο για την ΚΚR και χωρίς δεσμεύσεις για πρόσθετη χρηματοδότηση! Τα SPV των… χιλίων ευρώ και τα νησιά Κάιμαν. Εγείρονται θέματα απιστίας, παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, ενδεχομένως και του ΔΣ της Πειραιώς!

Στις 18/12/2014 γνωστοποιήθηκε η «στρατηγική» συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της KKR με μια θριαμβευτική ανακοίνωση από τον αρχιτέκτονα και υπεύθυνο του deal κ. Άνθιμο Θωμόπουλο. Ο οποίος υπογράμμιζε ότι «η συμφωνία με την KKR δείχνει το στίγμα μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών της Τράπεζας…». Με την ίδια ανακοίνωση δόθηκε στο ευρύ κοινό η πληροφόρηση ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε επενδυτικό σχήμα υπό τη διαχείριση ή και τον έλεγχο της KKR, ενώ «funds υπό τη διαχείριση της KKR θα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ».

Παράλληλα, ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος δήλωσε ότι «η πρόθεσή της (της KKR) να επενδύσει πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με το μεταβιβαζόμενο χαρτοφυλάκιο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», χωρίς να αφήσει έτσι καμία αμφιβολία για τον μεγάλο ελληνικό κίνδυνο (Greek risk) που δήθεν θα αναλάμβανε η KKR.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και του Euro2day.gr, που προσπάθησαν να καταλάβουν καλύτερα τη δομή και τις λεπτομέρειες της συναλλαγής, ο κ. Θωμόπουλος δήλωνε ότι η Τράπεζα Πειραιώς από αυτήν τη μεταβίβαση θα εισπράξει άμεσα 250 εκατ. ευρώ ενισχύοντας τη ρευστότητά της και παράλληλα θα ωφεληθεί αφού από τη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνει η KKR η Τράπεζα Πειραιώς θα λάβει τελικά τη μερίδα του λέοντος. Παράλληλα, τόνιζε τη σπουδαιότητα της δέσμευσης της KKR για πρόσθετη επένδυση 300 εκατ. ευρώ που θα μεγιστοποιούσε την απόδοση των μεταβιβαζόμενων χαρτοφυλακίων.

Σήμερα, λίγες εβδομάδες μετά, όλες οι παραπάνω γραπτές ανακοινώσεις και προφορικές δηλώσεις αποδεικνύονται ψευδείς και ανακριβείς, εγείρουν θέματα άμεσης επέμβασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού (η μετοχή της Πειραιώς κατέγραψε άνοδο μετά την ανακοίνωση του deal για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, παρά το βαρύ κλίμα της περιόδου) καθώς και πιθανολόγηση για διάπραξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων από τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο στα οποία ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται και η σκόπιμη παραπλάνηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο ενέκρινε τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Euro2day.gr, τα οποία έχουν διασταυρωθεί και επαληθεύονται από πολλές διαφορετικές και αξιόπιστες πηγές, η συναλλαγή του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου με την KKR προβλέπει ότι η δεύτερη θα φτιάξει τέσσερις εταιρείες-οχήματα (SPV) με κεφάλαιο 1.000 ευρώ κάθε μία, με έδρα για φορολογικούς λόγους την Ιρλανδία και με μετόχους κυρίως εταιρείες με έδρα τα Cayman Islands(!). Σε αυτές τις εταιρείες, θα μεταβιβασθεί το σχετικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς με χρηματοδότηση μέσω ομολογιών και διατήρηση του κινδύνου από την ίδια την Τράπεζα Πειραιώς(!).

Η KKR θα «επενδύσει» μόλις 42 εκατ. ευρώ, από τα οποία, μετά την αφαίρεση 2 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για τα έξοδα της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς θα εισπράξει άμεσα έναντι του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου του 1,2 δισ. ευρώ το ποσό των 40 εκατ. ευρώ και όχι βέβαια το ποσό των 250 εκατ. ευρώ όπως ο κ. Θωμόπουλος είχε ψευδώς ισχυριστεί.

Όμως το εντυπωσιακότερο στοιχείο της συναλλαγής, το οποίο παραπέμπει άμεσα στο αδίκημα της απιστίας απέναντι στους μετόχους της τράπεζας, η πλειοψηφία της οποίας, σημειωτέον, ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή στους Έλληνες φορολογούμενους, είναι ότι η KKR θα εισπράξει κατά τη διάρκεια της συμφωνίας που προβλέπεται να είναι πενταετής ως «αμοιβές διαχείρισης» το ποσό των 84 εκατ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο της αρχικής «επένδυσής» της, ενώ και τα 42 εκατ. ευρώ πρόκειται να της επιστραφούν κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων αποπληρωμών! Δηλαδή, εν ολίγοις, έναντι της «επένδυσης» των 42 εκατ. ευρώ, η KKR όχι μόνο δεν αναλαμβάνει κανέναν κίνδυνο, αλλά δέχεται… γενναιόδωρα τη μεταβίβαση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Πειραιώς με εξασφαλισμένηαπόδοση 300%!

Ως προς τη δήθεν δέσμευση δε της KKR για πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι 300 εκατ. ευρώ, η σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 17/12/2014 από τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς και από τον κ. Michael Gilleran για λογαριασμό της KKR προβλέπει ότι «η KKR… ΘΑ δεσμευτεί να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση συνολικού κεφαλαίου μεταξύ ευρώ 200 εκατ. και ευρώ 300 εκατ.», αλλά «αυτή η χρηματοδότηση θα είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της KKR»(!), δεν υπάρχει δηλαδή καμία δέσμευση.

Για να γίνει απόλυτα κατανοητή η έκταση των ενδεχόμενων ποινικών συνεπειών των πράξεων του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου και άλλων στελεχών της ομάδας του, κυρίως δε του κ. Θεόφιλου Κωνσταντινίδη, που φέρεται να είναι εκ των κεντρικών διαπραγματευτών της απίστευτης αυτής συναλλαγής, σημειώνουμε ότι η σύμβαση αυτή με την KKR υπεγράφη στις 17/12/2014 αμέσως μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς που ελήφθη την ίδια μέρα βάσει εισηγητικού σημειώματος του κ. Θωμόπουλου προς το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει και αυτό ημερομηνία 17/12/2014. Στο εισηγητικό αυτό, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, ο κ. Θωμόπουλος αναφέρει ότι η KKR «δεσμεύεται να επενδύσει περαιτέρω ευρώ 200 – 300 εκατ.» και προκειμένου να λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου φαίνεται να αποκρύπτει ότι στην πραγματικότητα η σύμβαση, που φυσικά ήταν έτοιμη και υπεγράφη λίγες ώρες μετά, επί της ουσίας δεν προέβλεπε καμία δέσμευση της KKR παρά μόνο μία υποχρέωση να εξετάσει το ενδεχόμενο της νέας χρηματοδότησης κατά την «απόλυτη διακριτική της ευχέρεια».

Το Euro2day.gr διαθέτει και άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ του εισηγητικού σημειώματος του κ. Θωμόπουλου, βάσει του οποίου έγινε η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς και της συμφωνίας που τελικώς υπεγράφη την ίδια μέρα. Όμως δεν γνωρίζουμε τις προφορικές παραστάσεις που έγιναν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τι τελικώς έχει απεικονιστεί στα πρακτικά, ώστε να συμπεράνουμε με βεβαιότητα αν το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας παραπλανήθηκε ή είχε πλήρη γνώση των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Τουλάχιστον δύο, όμως, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα οποία επικοινωνήσαμε και δεσμευτήκαμε να διαφυλάξουμε την ανωνυμία τους, όταν ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες της συναλλαγής που αποκαλύπτει σήμερα το Euro2day.gr, εξέφρασαν την έκπληξή τους και ισχυρίσθηκαν ότι παραπλανήθηκαν…

Το Euro2day.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο προκειμένου να δημοσιεύσει και τις απόψεις του επί του θέματος, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ωστόσο είμαστε στη διάθεσή του για να δημοσιεύσουμε την άποψή του, ανά πάσα στιγμή. Επίσης προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Αναστασία Σακελλαρίου, αλλά δεν κατέστη δυνατό ως τώρα.

Τέλος επικοινώνησε με την εταιρεία Marfin Investment Group, δάνεια και μετοχές της οποίας φέρεται να είναι τμήμα του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα Πειραιώς προς την KKR, αλλά οι εκπρόσωποί της ισχυρίσθηκαν ότι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση και αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση προτού μελετήσουν τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματός μας.

Έγκυροι παράγοντες της αγοράς με τους οποίους επικοινωνήσαμε εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι αποκαλύψεις μας θα προκαλέσουν άμεσα την επέμβαση όλων των εποπτικών αρχών και ενδεχομένως την αυτεπάγγελτη επέμβαση της Εισαγγελίας Διαφθοράς, ενώ, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς έχει όντως παραπλανηθεί ως προς την έγκριση αυτής της συναλλαγής, η άμεση απομάκρυνση του κ. Θωμόπουλου από τη διοίκηση της τράπεζας πρέπει να θεωρείται βεβαία.

Το Euro2day.gr προβαίνει στις σημερινές αποκαλύψεις λόγω δικαιολογημένου δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς αφορούν τράπεζα ανακεφαλαιοποιημένη με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, τα οποία ουδεμία Διοίκηση δικαιούται να τα δωρίζει σε ξένους επενδυτές οποιασδήποτε ταυτότητας και εθνικότητας.

Εν όψει της σοβαρότητας αυτών των αποκαλύψεων, περιορισθήκαμε στη δημοσίευση μόνο των απολύτως εξακριβωμένων στοιχείων, ενώ θα δημοσιεύσουμε και άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουμε γι’ αυτήν τη σκανδαλώδη συναλλαγή αμέσως μόλις τα διασταυρώσουμε και τα επαληθεύσουμε πέραν πάσης αμφιβολίας.

ΠΗΓΗ   http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1293334/skandalodes-to-deal-peiraios-me-kkr.html

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s