Έλεγχοι χωρίς αντίκρισμα για τη φοροδιαφυγή.

Μόνο ένα στα δέκα ευρώ φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν μετά από ελέγχους εισπράχθηκαν το 2014. Άτυπη «κόντρα» Σαββαϊδου – Θεοχάρη.

Κάτι παραπάνω από ένα στα δέκα ευρώ φόρων και προστίμων που καταλογίστηκαν σε 1.700 μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογουμένους μεγάλου πλούτου το 2014 κατέληξαν στα ταμεία του δημοσίου, επιβεβαιώνοντας μία από τις κλασσικές αδυναμίες του εισπρακτικού- ελεγκτικού μηχανισμού. Φόροι βεβαιώνονται αλλά μένουν στα χαρτιά.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σε μία εμφανή προσπάθεια να δείξει ότι έγιναν έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής το 2014 αλλά και επιχειρώντας ενδεχομένως να απαντήσει σε αιχμές που έχει αφήσει ο τέως γραμματέας Χ. Θεοχάρης (νυν υποψήφιος με το Ποτάμι) για τις επιδόσεις της διαδόχου του Κ. Σαββαϊδου, έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν πέρυσι στους μεγάλους.

Τα αποτελέσματα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, έχουν χωριστεί σε εξάμηνα (το πρώτο εξάμηνο γραμματέας ήταν ο Θεοχάρης, το δεύτερο η Σαββαϊδου). Προκύπτει από τα στοιχεία αύξηση των ελέγχων το δεύτερο εξάμηνο. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Οι ρυθμοί ελέγχου μεγάλων υποθέσεων είναι εξαιρετικά βραδείς, η λίστα Λαγκάρντ που θεωρητικά σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις στελεχών του ΣΔΟΕ θα είχε ήδη τελειώσει ακόμα «σέρνεται», όπως άλλωστε και οι θρυλικές πια υποθέσεις των οφ σορ και των εμβασμάτων εξωτερικού.

Ακόμα χειρότερα, λεφτά στο ταμείο μπαίνουν στο ένα δέκατο των φόρων που βεβαιώνονται. 2,2 δισ. ευρώ οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν το 2014 από 1.700 ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων και φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, 220 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν…

Το υπολοιπόμενο ποσό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση είναι σε διαδικασία είσπραξης.

Τα αποτελέσματα

Τα στοιχεία της ΓΓΔΕ δείχνουν ότι οι εισπράξεις αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Το ίδιο και οι βεβαιώσεις φόρων και προστίμων. Σε σύγκριση με το μέγεθος της φοροδιαφυγής όμως, φαίνεται πως ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του…

1) Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.):

Αριθμός ελέγχων που ολοκληρώθηκαν

Ποσά που βεβαιώθηκαν

Ποσά που εισπράχθηκαν

Α΄ Εξάμηνο 2014

86.694.756,35 €

8.381.208,24 €

Β΄ Εξάμηνο 2014

       140.094.487,03 €

42.419.249,04 €

Σύνολο

738

       226.789.243,38€

50.800.457,28 €

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έλεγχοι 2014

Βεβαίωση

Είσπραξη

OFF SHORE

117

Α΄ΕΞΑΜ. 2014

18.770.977,60 €

2.393.793,66 €

Β΄ΕΞΑΜ. 2014

32.307.240,78 €

12.115.547,86 €

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

538

Α΄ΕΞΑΜ. 2014

67.478.093,08 €

5.856.601,53 €

Β΄ΕΞΑΜ. 2014

106.987.294,10 €

29.641.625,85 €

ΛΟΙΠΕΣ

83

Α΄ΕΞΑΜ. 2014

445.685,67 €

130.813,05 €

Β΄ΕΞΑΜ. 2014

799.952,15 €

662.075,33 €

Σύνολο

738

Σύνολα:

226.789.243,38 €

50.800.457,28 €

• Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. αφορούν σε εμβάσματα εξωτερικού, offshore εταιρείες και λοιπές υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου (π.χ. ακίνητα, λίστα Λαγκάρντ, έμμεσες τεχνικές δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π.).
Το ποσοστό εισπραξιμότητας- σύμφωνα με τη ΓΓΔΕ- ανέρχεται σε 36,7%, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος του ανωτέρω ποσού που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο (δηλαδή έχει ρυθμιστεί από τους φορολογούμενους και πληρώνεται κανονικά σε μηνιαίες δόσεις, η προθεσμία των οποίων δεν έχει λήξει)
• Το 84% των ανωτέρω εισπραχθέντων ποσών κατά το 2014, εισπράχθηκαν κατά το Β΄ εξάμηνο του 2014.

Επίσης, κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2014 διενεργήθηκαν αποκλειστικά από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τακτικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Β΄ του Ν. 2238/94 (έμμεσες τεχνικές) και συγκεκριμένα: i) Συντάχθηκαν Εκθέσεις σε 9 Υποθέσεις, ii) Συντάχθηκαν Σημειώματα του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 σε 12 Υποθέσεις, από τις οποίες υποθέσεις αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ολοκληρωθούν (δηλαδή να συνταχθούν εκθέσεις ελέγχου) και iii) Βρίσκονται δε σε αναμονή απαντήσεων από Τράπεζες σε άλλες 20 Υποθέσεις.

Το Β΄ εξάμηνο του 2014 η λειτουργία του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ενισχύθηκε σημαντικά. Ειδικότερα, με απόφαση της ΓΓΔΕ συνεστήθη Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου υπαγόμενο στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με αρμοδιότητα την διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της Επικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. τοποθετήθηκε στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Προϊστάμενος. Ο Προϊστάμενος του τμήματος μαζί με δέκα εννιά ελεγκτές έχουν εγκατασταθεί στα γραφεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και ήδη διενεργούν έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις, ύστερα από την έκδοση εισαγγελικών παραγγελιών. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 20 εισαγγελικές παραγγελίες και αντίστοιχες εντολές μερικού φορολογικού ελέγχου εισοδήματος.

Επίσης, με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. συνεστήθη Τμήμα Ελέγχου ΙΑ΄ με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, υπαγόμενο στην Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 08/10/2014.

Με απόφαση της ΓΓΔΕ τοποθετήθηκε στο ΙΑ΄ Τμήμα Ελέγχου Προϊστάμενος. Ο Προϊστάμενος του τμήματος μαζί με εννέα ελεγκτές έχουν εγκατασταθεί σε γραφεία στην Θεσσαλονίκη και ήδη διενεργούν έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου, ύστερα από την έκδοση 35 εντολών πλήρους φορολογικού ελέγχου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

Τέλος, με σκοπό την επίσπευση των φορολογικών ελέγχων και την αποτελεσματικότερη πραγματοποίησή τους εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, 2 αποφάσεις για τον έλεγχο των υποθέσεων εμβασμάτων.

Να σημειωθεί επίσης ότι πλέον των ανωτέρω ολοκληρωμένων ελέγχων, το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. έχει διενεργήσει107 φορολογικούς ελέγχους εμβασμάτων και off shore εταιρειών, για τους οποίους έχουν συνταχθεί και επιδοθεί αντίστοιχα «Σημειώματα Διαπιστώσεων Ελέγχου». Οι εν λόγω φορολογικοί έλεγχοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2015.

2) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.):

Αριθμός ελέγχων που ολοκληρώθηκαν

Ποσά που βεβαιώθηκαν

Ποσά που εισπράχθηκαν

Α΄ Εξάμηνο 2014

226.862.046,41€

  67.351.679,10 €

Β΄ Εξάμηνο 2014

      1.821.746.027,40 €

 152.016.835,28 €

Σύνολο

962

      2.048.608.073,81€

219.368.514,38€

Ειδικότερα:

• οι έλεγχοι που διενεργούνται από το ΚΕΜΕΕΠ αφορούν σε τακτικούς, προσωρινούς, επανελέγχους και διασταυρωτικούς-προληπτικούς μεγάλων επιχειρήσεων

το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται σε 21,9%, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος του ανωτέρω ποσού που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο (δηλαδή έχει ρυθμιστεί από τους φορολογούμενους και πληρώνεται κανονικά σε μηνιαίες δόσεις, η προθεσμία των οποίων δεν έχει λήξει).

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των 2 ελεγκτικών κέντρων για το 2014, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, δήλωσε ότι: «Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι συνεχής. Η βελτίωση της στόχευσης των προς έλεγχο υποθέσεων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2014-2015 προβλέπει μεταξύ άλλων την αύξηση πλήρων και μερικών ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.».

ΠΗΓΗ  http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1296499/eleghoi-horis-antikrisma-gia-th-forodiafygh.html

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s