Ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ των “θεσμών” και τα κρισιμα σημεια τη συμφωνια

του Γ. Αγγέλη

Η ανησυχία με την οποία παρακολουθούν οι “εταίροι” τις εσωκομματικές εξελίξεις στον Σύριζα δεν χτύπησε νέα “υψηλά”, μετά τις χθεσινές διαδικασίες στην Κ.Ε. και τις αποφάσεις στις οποίες κατέληξε.

Αντίθετα η προσοχή συνεχίζει να επικεντρώνεται από πλευράς ευρωζώνης και ΔΝΤ στο σημείο “ισορροπίας” που αφορά το ύψος του περιβόητου “πρωτογενούς πλεονάσματος”. Γιατί αυτό προσδιορίζει το συσχετισμό του συνδυασμού μέτρων από την Ελλάδα και των δεσμεύσεων από την ευρωζώνη, για την διασφάλιση της “ομαλής αποπληρωμής” του δανείου από το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια.

Το ΔΝΤ “απαιτεί” εδώ και τώρα μία συμφωνία που θα διασφαλίζει το Ταμείο μεσοπρόθεσμα είτε αυτό θα στηρίζεται στα αυξημένα δημοσιονομικά μέτρα της Ελλάδας είτε στις εγγυήσεις της ευρωζώνης είτε στον συνδυασμό τους. Και αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Ιούνη.

Καλά ενημερωμένες πηγές που συνδέονται με υπηρεσιακά στελέχη εμπλεκόμενα στις διαπραγματεύσεις επιμένουν οτι η διελκυστίνδα αυτή αφού πέρασε τον σκόπελο του τεστ πολιτικής αντοχής (σ.σ. στην ΚΕ του Σύριζα) έχει τις προϋποθέσεις να καταλήξει σε συμφωνία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Όπως υποστηρίζεται “θα είναι μία δύσκολη συμφωνία, αλλά θα …υπάρξει”.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι οτι παρά τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί των προθέσεων μη αποπληρωμής του ΔΝΤ στις 5 Ιουνίου, οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι η πληρωμή των 298 εκατ. ευρώ θα γίνει κανονικά και ότι τα χρήματα είναι ήδη συγκεντρωμένα για τον σκοπό αυτό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το ΔΝΤ θα παραμείνει το “κλειδί” αυτής της δυνατότητας για συμφωνία μέχρι την τελευταία στιγμή, γεγονός που αυξάνει τις πιέσεις τόσο προς την Αθήνα όσο και στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού σκέλους των “θεσμών”.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες η ισχυροποίηση του ρόλου του ΔΝΤ, δεν σημαίνει περιθωριοποίηση της Κομισιόν και του “διαλλακτικού” ρόλου που έχει αναλάβει.

Το αντίθετο, η Κομισιόν παραμένει ο διακριτικός διαμεσολαβητής τόσο μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας όσο και μεταξύ της ευρωζώνης και του ΔΝΤ.

Άλλωστε αυτός είναι ο καταμερισμός… εργασίας μεταξύ των “θεσμών” και – σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr – όταν η Κομισιόν επιχείρησε σχετικά πρόσφατα σε κάποια στιγμή αδιεξόδου να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση συμβιβαστικών “προτάσεων”, υποχρεώθηκε να επανέλθει στον ρόλο της, αφήνοντας στην Αθήνα την ευθύνη της διαμόρφωσης προτάσεων που να ικανοποιούν τις δεσμεύσεις της πέμπτης αξιολόγησης στην οποία έχει επιστρέψει σταδιακά η διαπραγμάτευση.

ΠΗΓΗ   http://www.capital.gr/oikonomia/3016785/protogenes-pleonasma-kai-dnt-krinoun-telika-tin-sumfonia

Advertisements

2 thoughts on “Ο καταμερισμός εργασίας μεταξύ των “θεσμών” και τα κρισιμα σημεια τη συμφωνια

 1. 1.1
  Περίληψη Μακροοικονομικού Πλαισίου
  Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα
  προχώρησε σε πρωτοφανή οικονομική προσαρμογή
  με στόχο αφενός την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, αφετέρου την
  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η πρόοδος που επετεύχθη
  αντικατοπτρίζεται εύγλωττα στα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη και
  είναι
  αποτέλεσμα των σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
  σε μακροοι
  κονομικό
  επίπεδο που έλαβαν χώρα.
  Στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής η δημοσιονομική θέση της
  χώρας βελτιώθηκε σημαντικά αλλά τέθηκαν και οι βάσεις ώστε η πρόοδος πο
  υ
  επετεύχθη στα μακροοικονομικά μεγέθη να μην είναι μόνο κυκλικού χαρακτήρα
  αλλά να έχει και σημαντικό διαρθρωτικό υπόβαθρο.
  Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε από το 15,2% του ΑΕΠ το 2009 στο
  3,5% του ΑΕΠ το 2014, αποτυπώνοντας την εντατική πρ
  οσπάθεια δημοσιονομικής
  προσαρμογής και την πορεία της οικονομίας προς την πλήρωση του αντίστοιχου
  κριτηρίου σύγκλισης. Η στροφή προς ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα με εξωστρεφή
  προσανατολισμό, φαίνεται να επιτυγχάνεται το 2013 και το 2014, όπου το Ισοζύγιο
  Τρε
  χουσών Συναλλαγών κατέγραψε πλεονάσματα ύψους 0,6% και 0,9% του ΑΕΠ
  αντίστοιχα.
  Οι διαρθρωτικές αλλαγές, αν και επικεντρώνονται στο βασικό στόχο της επίτευξης
  δημοσιονομικής σταθερότητας, επεκτείνουν την επίδρασή τους σε
  χρηματοοικονομικές, τομεακές και κ
  ανονιστικές ρυθμίσεις της ελληνικής οικονομίας,
  όπως η συγκράτηση του κόστους της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και ο
  εξορθολογισμός του συστήματος υγείας, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της
  αγοράς εργασίας, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων και η ε
  ξυγίανση του
  τραπεζικού συστήματος.
  Συνεπώς οι διαρθρωτικές αλλαγές στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  κόστους και στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, με την κατάργηση των
  στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της χρηματοοικονομ
  ικής
  σταθερότητας και την ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, ώστε να
  τεθούν οι βάσεις για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας από την παρατεταμένη
  ύφεση στη διατηρήσιμη ανάπτυξη.
  Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε όπως φαίνεται απ
  ό διεθνείς δείκτες
  όπως ο ‘δείκτης προόδου προσαρμογής’ του Lisbon Council & Berenberg Bank, όπου
  η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη το 2014 για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Επιπλέον ο
  δείκτης ‘doing business’ της Διεθνούς Τράπεζας αντικατοπτρίζει την πρόοδο που έχει
  σημειώσει η Ελλάδα στους τομείς για έναρξη επιχειρήσεων, της καταγραφής
  περιουσίας και της υλοποίησης συμβολαίων με αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση
  στην κατάταξη της χώρας κατά 4 θέσεις.
  6
  Οι στρεβλώσεις των αγορών που προκαλούν ακαμψία των τιμών έχουν μερ
  ικώς
  αντιμετωπιστεί μέσω διαρθρωτικών αλλαγών και άρση κανονιστικών πλαισίων (πχ
  απελευθέρωση ‘κλειστών επαγγελμάτων’). Κατά την περίοδο της προσαρμογής, έχει
  βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα κόστους, καθώς οι κατά κεφαλή αμοιβές μειώνονται
  από το 2010 ενώ κα
  ι οι τιμές βάσει του Εν.ΔΤΚ και του ΔΤΚ μειώνονται από το
  2013. Η αποπληθωριστική πίεση στην οικονομία έχει θετικές επιπτώσεις στο
  διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στη δυναμική των εξαγωγών.
  Το μέγεθος και η ένταση της οικονομικής προσαρμογής είχε ό
  μως και αρνητικές
  οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις
  ευνοϊκές ενδείξεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Από το 2008 η σωρευτική
  απώλεια της οικονομίας σε όρους πραγματικού ΑΕΠ ξεπέρασε το 25% πυροδοτώντας
  έν
  α φαύλο κύκλο στη δυναμική του λόγου χρέους/ΑΕΠ. Μεταξύ των ετών 2010 και
  2014 σημειώθηκε σωρευτική μείωση της δυνητικής ανάπτυξης (DG ECFIN
  Economic Forecasts) κατά 13,4% και αύξηση της ανεργίας κατά 14,1 εκατοστιαίες
  μονάδες (EUROSTAT definition), ενώ αυ
  ξήθηκε και η εισοδηματική ανισότητα, με
  τα νοικοκυριά στο κάτω μέρος της εισοδηματικής κλίμακας να έχουν απώλειες
  συγκριτικά μεγαλύτερες στο πλαίσιο της συνολικής μείωσης των εισοδημάτων που
  σημειώθηκε στην οικονομία.
  Η μείωση της ζήτησης και της παρα
  γωγής έχει διαβρώσει τη δυναμική της
  δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομία. Παρά τη μικρή μείωση της ανεργίας
  που σημειώθηκε το 2014 κατά μία εκατοστιαία μονάδα, παραμένει σε ιδιαίτερα
  υψηλά επίπεδα (26,6% σε μέσα επίπεδα), με το ποσοστό των νέων ανέρ
  γων να
  υπερβαίνει το μισό του εργατικού δυναμικού των νέων. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής
  Επιτροπής “Employment and social developments” του 2014, επισημαίνει ότι η
  συρρίκνωση της αγοράς εργασίας κατά 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 2008
  στο 2014 έχει εντεί
  νει τις υπάρχουσες και προ

  κρίσης εισοδηματικές ανισότητες. Το
  ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό έχει αυξηθεί
  δραματικά, αυξάνοντας τη διαφορά από το μέσο όρο της ΕΕ.
  Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι σημαντικό να
  διαμορφωθεί ένα
  πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές, σε συνδυασμό με
  τους βασικούς στόχους της Ευρώπης 2020, ώστε να ενισχυθεί η πορεία της χώρας
  προς την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους, εμποδίζοντας τον
  φαύλο
  κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης και ενισχύοντας το κοινωνικό δίχτυ
  προστασίας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s